Loading... Please wait...
Начало За нас Качество на услугите

Във връзка със Закона за електронните съобщения (ЗЕС) фирма Нет3X ЕООД, в качеството си на лицензиран оператор предоставящ обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, публикува параметрите за качеството на предоставянеите комуникационни услуги и обслужване на клиентите - съгласно чл. 38 и чл. 39 от ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ.

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2019 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2020 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2021 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2022 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2023 година

 
© 2004 - 2024 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks