Loading... Please wait...
Начало За нас Качество на услугите

Във връзка със Закона за електронните съобщения (ЗЕС) фирма Нет3X ООД, в качеството си на лицензиран оператор предоставящ обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, публикува параметрите за качеството на предоставянеите комуникационни услуги и обслужване на клиентите - съгласно чл. 38 и чл. 39 от ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ.

 

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2014 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2015 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2016 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2017 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2018 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2019 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2020 година

Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване за 2021 година

 
© 2004 - 2023 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks