Loading... Please wait...

Описаните въпроси и съответните им отговори са на база практически опит на фирмата при работа с потребители.

Въпросите и съответните отговори са оформени в основно два вида:

А.Въпроси пряко свързани с предоставяне на достъп до Интернет

1.Нямам Интернет!

2.Как да разбера, защо нямам Интернет и къде е проблема?

3.Имам Интернет, но нямам локална мрежа (LAN)?

4.Нямам Интернет и локална мрежа (LAN)?

5.Не мога да отворя сайт X.

6.Има ли ограничение на броя на TCP сесиите, които мога да реализирам?

 

Б.Въпроси от общ характер

1.Какво е предимството на кабелния достъп до Интернет пред dial-up достъпа?

2.Каква е разликата между кабелния Интернет, който Вие предлагате и този който предлагат кабелните телевизии?

3.Мога ли да играя игри по мрежата с моите приятели, които също са ваши абонати?

4.Има ли ограничения по време?

5.Ако съм бил абонат към друг кабелен доставчик, мога ли да ползвам някакви отстъпки при условие, че имам прокаран кабел в жилището ми?

6.Каква е скоростта, която получавам?

7.Какво е покритието на мрежата и какви са сроковете за включване?

8.Какви са минималните изисквания към компютъра ми, за да мога да се свържа?

9.Имам два компютъра и желая да бъдат свързани и двата към Вашата мрежа. Възможно ли е, и дали ще се отрази това на цената?

10.Кои ресурси на Моят компютър ще са достъпни за останалите потребители на мрежата?

11.Как става заплащането на абонаментните такси?

12.Мога ли да си сменя тарифният план за следващият месец?

13.До къде трафика ми е безплатен?

14.Ще ползвам ли отстъпка, ако предплатя за по-продължителен период?

 

  

 

1.Нямам Интернет!

Ще улесните както  нас, така и Вас, ако проверите първо, дали изобщо има проблем и къде е той.

Вариантите са 3:

- при Вас

- при нас

- при нашия доставчик или някъде в Интернет.

Назад

 

 

2.Как да разбера, защо нямам Интернет и къде е проблема?

а).Първо проверете дали мрежовият кабел е включен в мрежовата Ви карта и ако е включен дали свети на самата Ви мрежова карта индикацията за връзка (обикновено зелена или оранжева светлина).

б).Проверете дали са коректни настройките ви за локалната мрежа.

Те трябва да изглеждат по следния начин:

IP address: 192.168.x.x

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.x.1

DNS1: 192.168.10.2

DNS2: 212.39.90.51

в).Проверете дали нямате пусната програма от типа Firewall (защитна стена, служеща за спиране на хакерски атаки, получаването на спам, защита на e-mail и др.) или вградения в Windows XP Firewall, която е конфигурирана неправилно. При това положение би било добре първоначално да я спрете и да прочетете упътванията към нея преди да подновите използването й.

г).Ако настройките Ви са коректни, заредете програмата за online поддръжка (iChat) и уведомете нашите технически лица за проблема Ви.

Забележка: не е необходимо да имате Интернет за да имате достъп до тази поддръжка.

Назад

 

 

3.Имам Интернет, но нямам локална мрежа (LAN)?

Принципно този проблем е трудно определим, по простата причина, че не може да имате Интернет, ако не работи вашата локална мрежа.

Ето и някои възможни решения:

1.Проблемът може да се дължи на променени или изтрити настройки на локалната мрежа. За целта проверете в настройките на мрежата дали са въведени IP адрес, DNS, Gateway или Subnet Mask правилно, а също така името на мрежовата група към която принадлежите.

2.Възможна причина е инсталирането на програма от типа Firewall (защитна стена), която да е конфигурирана неправилно в резултат на което да се спира достъпа до локалната мрежа. Много антивирусни програми, като имат вграден такъв Firewall, който се стартира при инсталирането на програмата. Желателно е преди да използвате такава програма, добре да се запознаете с нейното ръководство, или да потърсите достатъчно компетентен човек, който да реши проблема с използването й. Ако все пак не успеете да конфигурирате тази програма, по-добре преустановете използването й и я деинсталирайте.

Назад

 

 

4.Нямам Интернет и локална мрежа (LAN)?

В този случай не можете да влизате в Интернет, не можете да теглите файлове и не можете да зареждате безплатни страници.

Възможни проблеми и решения:

1.Възможно е при евентуално преинсталиране на операционната система и/или при ново въвеждане на настройки да е допусната грешка.

2.Вашата мрежова карта не функционира правилно или не работи. Проблемът може да се появи при:

- замяна на мрежовата карта;

- токов удар причинен от гръмотевични бури, авария в ел. захранване;

- липса на драйвери за мрежовата карта или неправилно инсталирани такива;

- при поставяне на допълнително устройство (напр. звукова карта), водещ до конфликт на прекъсванията (IRQ).

В тези случаи е добре да се консултирате с фирмата от където е закупена компютърната система (ако компютърът Ви е още в гаранция) или към специалистите от Net3X ООД.

3.В близост до Вас да се извършва включване на нов потребител, което да налага малки промени в мрежата. В този случай достъпът Ви ще се активира автоматично в най-кратък срок.

4.В резултат на възникнала авария или чрез злонамерени действия настоящата мрежа да е повредена, в резултат на което да не функционира коректно. Ако имате основания да смятате че случаят е такъв, моля свържете се възможно най-бързо със служителите на Net3X ООД.

5.Повреда в централното ел. захранване, в резултат на което частично или цялостно мрежата не функционира.

Назад

 

 

5.Не мога да отворя сайт X.

Ако можете да отваряте други сайтове, но не и конкретен сайт или скоростта до него Ви е малка вариантите са следните:

- проблем по някое Интернет трасе (т.е проблема не е при Вас или при нас);

- проблем на самия сайт.

Назад

 

 

6.Има ли ограничение на броя на TCP сесиите, които мога да реализирам?

Да, има. Ограничението, което е наложено е от общо 30 сесии на потребител. За безпроблемна работа ограничавайте си софтуера под наложеното от нас ограничение.

Назад

 

 


 

 

1.Какво е предимството на кабелния достъп до Интернет пред dial-up достъпа?

Кабелният достъп до Интернет предлага редица предимства пред по-масовия dial-up, които се заключават в следното:

- Нулеви разходи за телефон. Тези от Вас, които разполагат с цифрова телефонна линия може би биха оценили по-добре това предимство, от колкото тези с аналогови телефони.

- Понеже не се използва телефона, то Вашият телефон няма да дава отново заето докато сте в Интернет.

- По-бърза връзка до Интернет - минимум 64 Kbps срещу максималните 56 Kbps за dial-up (в идеалния случай).

- Ако сте на аналогова централа сигурно ви е до болка познато вечното разпадане на връзката поради по лошите телефонни връзки. С кабелния Интернет няма да имате такива проблеми.

Назад

 

 

2.Каква е разликата между кабелния Интернет, който Вие предлагате и този който предлагат кабелните телевизии?

Разликата е голяма. За да станете абонат на кабелен Интернет предлаган от доставчик на кабелна телевизия трябва да разполагате с кабелен модем. Цените на кабелните модеми са все още доста високи и не всеки може да си ги позволи. Разбира се, съществува вариант да плащате месечен наем за модема на кабелния оператор. Другата разлика е че при този вид връзка Вие дефакто поделяте честотната лента с останалите абонати на кабелния оператор.

Назад

 

 

3.Мога ли да играя игри и обменям файлове по мрежата с моите приятели, които също са ваши абонати?

Да. Можете да играете директно с хора свързани към LAN мрежата, в която сте и Вие, или посредством наши сървъри, ако сте от друг сегмент, същото важи и за обена на файлове.

Назад

 

 

4.Има ли ограничения по време?

Всички абонаментни планове на фирмата не съдържат ограничаване по време.

Назад

 

 

5.Ако съм бил абонат към друг кабелен доставчик, мога ли да ползвам някакви отстъпки при условие, че имам прокаран кабел в жилището ми?

Да, при случаите в които свързваме бивш абонат на друг доставчик на Интернет, инсталационната такса е 5 лв.

Назад

 

 

6.Каква е скоростта, която получавам?

В рамките на локалната мрежа скоростта е до 100 Mbps. Скоростта на достъпа до Интернет зависи от абонаментният план, който сте избрали. За повече информация относно абонаментните планове посетете раздел Цени.

Назад

 

 

7.Какво е покритието на мрежата и какви са сроковете за включване?

Текущото покритие на фирмата е описано тук. Ако се намирате извън кварталите описани в страницата е възможно да Ви свържем по безжичен път - за по-подробна информация разгледайте раздели Услуги и Цени.

Назад

 

 

8.Какви са минималните изисквания към компютъра ми, за да мога да се свържа?

Достатъчен за сърфиране е дори компютър от класа 486. Препоръчителен е Pentium на 150MHz, с поне 32 MB RAM, за да задоволи графичните изисквания на обикновена операционна система, работеща в графичен режим.

Назад

 

 

9.Имам два компютъра и желая да бъдат свързани и двата към Вашата мрежа. Възможно ли е, и дали ще се отрази това на цената?

Да възможно е, разгледайте раздел Цени.

Назад

 

 

10.Кои ресурси на Моят компютър ще са достъпни за останалите потребители на мрежата?

Всеки потребител може да предостави за ползване на останалите потребители тези ресурси, които сметне за необходимо. Възможно и желателно относно сигурността на данните Ви е да не споделяте нищо по стандартния начин (Network Sharing), а посредством DC++.

Назад

 

 

11.Как става заплащането на абонаментните такси?

Дължимите суми се събират в офиса на фирмата в последните пет дена на месеца (услугите се предплащат).

За потребители от Студентските общежития инкасо се извършва на 25-то число на място. Тези, които са нямали възможност да заплатят на тази дата, могат да заплатят услугата в офиса на фирмата.

Назад

 

 

12.Мога ли да си сменя тарифният план за следващият месец?

Да, след изтичане на текущия месец за който сте платили по стария тарифен план.

Назад

 

 

13.До къде трафика ми е безплатен?

Трафика Ви е безплатен до всички клиенти в нашата мрежа и до нашите сървъри осигуряващи безплатни услуги (игрови сървър, форум, DC++ и т.н.).

Назад

 

 

14.Ще ползвам ли отстъпка, ако предплатя за по-продължителен период?

Да! При предплащане на 6 месечни такси се ползва един месец отстъпка (т.е. плащате 6 месеца - ползвате 7 месеца), a при предплащане на 10 месечни такси ползвате два месеца отстъпка (т.е. плащате 10 месеца - ползвате 12 месеца).

Назад

 
© 2004 - 2021 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks