Loading... Please wait...

Настройки на локалната мрежа (LAN - Local Area Network) под Windows 2000/XP.

Изберете Start -> Settings -> "Network Connections". Натиснете с десен бутон на мишката върху икона "Local Area Connection" и изберете "Properties".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ако нямата инсталиран TCP/IP протокол, можете да го добавите по следния начин: натиснете бутон "Install" -> изберете "Protocol" и натиснете бутон "Add", от следващото меню посочете TCP/IP, натиснете "OK".

При наличие на TCP/IP протокол, маркирайте "Internet Protocol (TCP/IP)" и натиснете бутон "Properties".

 

 

 

В отворилото се меню "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" изберете "Use the following IP address" и въведете следното:

-    "IP address" попълнете този IP адрес, който е посочен в приложението към договора Ви;

- "Subnet mask" попълнете 255.255.255.0;

- "Gateway" впишете адрес според зададен Ви от нашите специалисти (в зависимост от физическото ви местоположение).

Изберете "Use the following DNS server addresses".

Укажете DNS адресите посочени на изображението, чрез въвеждане на съответния адрес с последващо натискане на бутон "Add".

 

  

Укажете DNS адресите посочени на изображението, чрез въвеждане на съответния адрес с последващо натискане на бутон "Add".

За да завършите настройките, натиснете бутон "OK" както на текущия прозорец (Internet Protocol ("TCP/IP) Properties"), така и на прозореца "Local Area Connection".

Ако желаете да сте в локална мрежа с други наши потребители, трябва да укажете име на компютъра си в мрежата, както и името на мрежата (предварително уточнено с потребителите с които искате да сте в мрежа). Указването на име на компютър и име на мрежа се извършва по следния начин:

- натиснете с десен бутон на мишката върху иконата "My Computer" и изберете "Properties";

- от отворилия се прозорец изберете меню "Computer Name", в долната дясна част на който натиснете бутон "Change";

- името на компютъра се въвежда в горното поле ("Computer name"), а името на мрежата се въвежда в поле "Workgroup".

След извършване на всички горепосочени действия, Вашата мрежа е вече конфигурирана.

 
© 2004 - 2023 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks