Loading... Please wait...

Настройки на локалната мрежа (LAN - Local Area Network) под Windows 98.

Изберете Start -> Control Panel и изберете "Network". Натиснете с десен бутон на мишката върху маркираната икона "Network" и изберете "Open".

 

  

 

Ако желаете да сте в локална мрежа с други наши потребители, от меню "Identification" укажете името на Вашия компютър и името на мрежата (предварително уточнено с потребителите с които искате да сте в мрежа) в която искате да присъствате.

След като приключите се върнете в изходна позиция на меню "Configuration".

За по-висока сигурност, не разрешавайте опциите за споделяне на файлове и принтери от бутон "File and Printer Sharing".

Ако нямата инсталиран TCP/IP протокол, можете да го добавите по следния начин: натиснете бутон "Add" -> изберете "Protocol" и натиснете бутон "Add", от следващото меню изберете "Microsoft" и посочете TCP/IP, натиснете "OK".

От падащото меню "Primary Network Logon" изберете опцията "Microsoft Family Logon". Маркирайте TCP/IP-> XXX (където XXX е името на вашия мрежов адаптер) протокола  и натиснете "Properties". 

  

В отворилото се меню "IP Address" изберете опцията "Specify an IP address" и попълнете този IP адрес, който е посочен в приложението към договора Ви. Попълнете 255.255.255.0 в поле "Subnet Mask".

  

Изберете меню "Gateway", в което добавете адрес според зададен Ви от нашите специалисти (в зависимост от физическото ви местоположение). Добавянето на адреса се осъществява след въвеждането му в съответното поле и натискане на бутон "Add".

  

Изберете меню "DNS Configuration". Отбележете "Enable DNS".

В поле "Host" изпишете поне един символ или буква, ако не желаете да попълвате името си или друга информация за Вас.

Укажете DNS адреси посочени на изображението, чрез въвеждане на съответния адрес с последващо натискане на бутон "Add".

  

За да завършите настройките, натиснете бутон "OK" както на текущия прозорец (TCP/IP Properties), така и на прозореца "Network".

След отчитане на промяна в мрежовите си настройки, Windows 98 ще ви поиска инсталационнен диск на операционната система, както и задължителното за тази версия Windows рестартиране на компютърната система.

След извършване на всички горепосочени действия, Вашата мрежа е вече конфигурирана.

 
© 2004 - 2023 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks