Loading... Please wait...
Начало Поддръжка Настройки

Съдържащата се тук информация е за улеснение на потребителите при извършване на първоначалните настройки, при срив или след инсталация на операционна система, за достъп до мрежата на Net3X ООД, а съответно и до Интернет.

Желателно е след като заредите тази страница за първи път, както и всяка следваща свързана с настройки, които ви е необходима, да я запишете на своя компютър. Записването и става с командата от командния ред на браузера ви File > Save As и избор на директория на Вашия компютър. Така тази информация ще бъде винаги достъпна в случай че Ви е необходима.

 
© 2004 - 2021 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks