Loading... Please wait...
Начало Поддръжка

Присъщо за новаторската натура на фирмата, тя бе първата за града и региона въвела online поддръжка, на своите потребители.

В началото на 2007 година стартира иновативна услуга на фирма Нет3Х ЕООД - отдалечена поддръжка.

 

I.1.Online поддръжка.

Програмата може да бъде изтеглена безплатно от тук.

Нова версия на програмата е достъпна от тук.

 

Основно приложение:

Основното приложение на тази безплатна услуга е моментална помощ в реално време за потребителите, като това спестява време и разходи на потребителя за телефон.

Технически лица на фирмата има в главния канал, 12 часа в денонощието. Изпращайте запитванията си към тях в Private режим на съобщенията за да се избегнат евентуални недоразумения.

Допълнително функция на услугата е да се дават предложения за развитие или добавяне на нови услуги към вече съществуващите.

Тази услуга е проектирана така, че дори в следствие на повреда да няма Интернет достъп съответния потребител, да няма проблем с достъпа до тази услуга.

Услугата е предназначена основно за помощ, но може да се използва и за обикновен чат между потребители на фирмата симулирайки live форум, където те могат да се съветват за интересуващи ги проблеми, както и помощ по въпроси свързани с хардуер, игри, софтуер и т.н.

Програмата разполага с възможност за създаване на частни канали, като е възможно дори защитата им с пароли, което позволява безпроблемно комуникиране на отделни потребители или групи, не желаещи да има публичност за разговорите им.

 

Настройки на програмата:

След приключване на стандартна инсталация, от бутон "Chat options" се избира меню "Preferences". В отворилия се прозорец се избира от поле "Connect using" се избира "Dedicated server", като съответния IP адрес на този сървър е 192.168.10.1, на стандартния за програмата порт 6666.

 

Забележка:

Забранено е използването на нецензурни изрази, както и лични нападки и обиди към потребителите, технически лица на фирмата или към самата фирма, при откриване на потребители извършващи такива прояви, те биват отстранявани наказателно от тази, както и от други безплатни услуги на фирмата, първоначално за период от един месец от момента на проявата, като при повторна подобна проява е възможно същия потребител да не се допусне повече!

 

 

I.2.Отдалечена поддръжка.

Програмата може да бъде изтеглена безплатно от тук.

 

Основно приложение:

Основното приложение на тази безплатна услуга е адекватна намеса на специалисти на фирмата по проблеми възникнали на потребителския компютър.

Намесата е отдалечена, извършва се посредством мрежата на фирмата и дава тази свобода на действие, която би дало реално посещение при потребител.

Услугата спестява време, както и средства от таксата предвидена при посещение при потребител.

Отдалечената поддръжка се прилага само при съгласие от страна на потребителя, като достъпа до компютъра е възможен единствено посредством потребителя на услугите на фирмата.

 

Настройки на програмата:

След приключване на стандартна инсталация е необходимо да се стартира сървърната част на програмата, която дава достъп до компютъра на потребителя. Стартирането се извършва от: Start\Programs\TightVNC\Launch TightVNC Server.

Стартиралото се приложение ще изиска от Вас да укажете парола за достъп до компютъра Ви, задайте избрана от Вас такава в полето горе в дясно и я повторете под него. Предайте я в последствие на техническото лице, с което сте се свързали.

След приключване на работа, техническото лице е длъжно да прекрати връзката с компютъра Ви, спирайки сървърната част на приложението (това може да направите и Вие като дадете десен бутон на иконката в Taskbar-а и избор на "Close VNC").

 

Забележка:

Важно е да се отбележи, че по подразбиране програмата не се стартира с включване на компютъра и във връзка със сигурността на компютъра е добре това да остане така. Също така е добре да се промени паролата за достъп до компютъра, ако желаете да се възползвате в последствие от програмата (смяна на паролата се извършва при стартирана сървърна част на приложението като се даде десен бутон на иконата на иконката в Taskbar-а, избира се "Properties" и се задава нова парола в полетата в горната дясната част на отворилия се прозорец).

 
© 2004 - 2024 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks