Loading... Please wait...
Начало За нас Лицензии

За предоставяне на достъп до Интернет и Интернет услуги, както по кабел така и по безжичен път, Нет3Х ООД е лицензирана за област Габрово по необходимите за страната лицензии, както и подадено уведомление към КРС за осъществяване на комуникационни услуги.

ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 217 за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея

ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 220 за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба

 
© 2004 - 2024 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks