Loading... Please wait...
Начало За нас

Фирма Нет3Х ЕООД е създадена през 2004 година, със 100% частно участие, от млади специалисти в областта на компютърните системи, мрежи и комуникации – към този период все още студенти.

Същата година фирма Нет3Х ЕООД участва и печели конкурс за единствен доставчик на Интернет услуги за студенти, живущи в студентските общежития на град Габрово.

Дейността на фирма Нет3Х ЕООД започва след изграждане на първата високоскоростна комуникационна мрежа във всички студентски общежития в град Габрово, както и между тях. За първи път всички сгради са свързани в единна мрежа, по която в последствие се добавят много допълнителни услуги за студентите.

Фирмата използва съвременна безжична технология, както и свои разработки в областта за доставяне на максимална скорост при запазване качеството на услугата.

 

История на фирмата:

През 2004 г. фирма Нет3Х ЕООД изгражда първата безжична линия работеща на честота 2.4GHz с капацитет 80Mbps half duplex. Техниката оперира със софтуер, доработен от фирмата за постигане на скорост над предела на стандартните към момента технологии – не постигнат до този етап от други конкурентни фирми в бранша.

През 2005 г. фирмата започва развите на дейност по доставка на Интернет в селски и труднодостъпни региони на област Габрово, като изгражда първата си безжична линия на разстояние 10 км извън пределите на град Габрово.

През 2006 г. фирмата започва развите на дейност по доставка на Интернет на територията на град Габрово.

През 2007 г. фирмата разработи и имплементира многослойна QoS система базирана на OS Linux, за гарантиране качеството на предоставяните комуникационни услуги. Същата година за първи път в областта предложи на своите клиенти безплатна онлайн поддръжка – не изискваща наличност на Интернет, както и безплатно отдалечено администриране на потребителски компютри.

През 2008 г. фирмата предложи за първи път в региона, безплатен достъп до IPTV услуга на своите клиенти.

През 2009 г. фирмата закупи комуникационната мрежа на конкурентна фирма, с което развива допълнително покритие в нов регион на област Габрово. През същата година, фирмата изгради безжични трасета работещи на 5GHz с капацитет 150Mbps.

През 2010 г. фирмата започна дейност по ремонт и продажба на специализирана комуникационна техника.

През 2011 г. фирмата проектира и изгради безжична линия работеща на 5GHz с капацитет 360Mbps half duplex. Пасивните елементи на техниката са изработени изцяло от фирма Нет3Х ЕООД.

През 2012 г. фирмата започна дейност по консултация и изграждане на високоскоростни безжични линии, за други фирми в страната, като проектира и изгради линия с капацитет 400Mbps half duplex работеща на 12 километра за колеги от северна България.

През 2013 г. фирмата проектира и разработи изцяло безжична услуга за достъп до Интернет в градска среда. Първоначално изградена за достъп от студенти, със 100 % покритие във всички студентски общежития в град Габрово.

През 2014 г. фирмата стартира дейност по ремонт на компютри, доставка и монтаж на компютърни компоненти.

През 2015 г. фирмата проектира и изгради безжична линия работеща на 5GHz с капацитет 500Mbps half duplex с минимална латенция – съпоставима с кабелна оптична линия.

 

Към момента фирма Нет3X ЕООД:

- поддържа комуникационна мрежа, съвкупност от безжични линии, UTP/FTP кабели и оптични кабели на територия над 300 км2;

- доставя Интернет в трудно достъпни региони, села и курортни комплекси, като настоящо покрива над 80 населени места извън град Габрово;

- извършва ремонт и продажба на специализирана комуникационна техника;

- изгражда и поддържа високоскоростни безжични линии и др.

Мисия:

Вече над 10 години развиваме комуникационно покритие в селски и трудно достъпни региони. Развитието е изцяло финансирано от нас, без помощ от общини и евро-проекти – на собствен риск. С тази си дейност, ние ясно показваме, че не правим разлика между потребители живеещи в селски и градски региони. Според нас, потребителите трябва да имат равен достъп до съвременни комуникационни услуги, без значение къде живеят.

Ние сме различни по много показатели от други наши колеги в бранша, за нас е много важно да сме в перфектни отношение с нашите клиенти, по-често то е дори приятелско. Вярваме, че като развиваме комуникациите в селските райони спомагаме за развитието на самите региони, а от там косвено подобряваме живота на хората живущи в тях.

 

 
© 2004 - 2024 Net3X Ltd. | Local & Metropolitan Area Networks